Σύλλογος Αποφοίτων

Ο Σύλλογος Αποφοίτων του Μεταπτυχιακού Προγράμματος στα «Εφαρμοσμένα Οικονομικά και Χρηματοοικονομικά» ιδρύθηκε το 2005. Η ίδρυση και η δραστηριοποίηση του Συλλόγου έχει επιστημονικό, πνευματικό, κοινωνικό, πολιτιστικό και ανθρωπιστικό χαρακτήρα με επικέντρωση:

α. στη διάδοση της φήμης του Μεταπτυχιακού Προγράμματος
β. στη γενικότερη προβολή των μελών του στον επαγγελματικό στίβο
γ. στη διοργάνωση εκδηλώσεων με στόχο τη διαρκή επαφή των μελών του, τόσο μεταξύ τους όσο και με το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών.

Μέλη του Συλλόγου μπορούν να γίνουν οι απόφοιτοι (τακτικά μέλη) και οι φοιτητές (δόκιμα μέλη) του Μεταπτυχιακού Προγράμματος, καθώς και όσοι για οποιονδήποτε λόγο συμπαραστάθηκαν στο έργο του (επίτιμα μέλη).