Δια Βίου Εκπαίδευση

Σύμφωνα με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης, οι απόφοιτοι του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Ειδίκευσης για Στελέχη σε «Εφαρμοσμένα Οικονομικά & Χρηματοοικονομικά» έχουν τη δυνατότητα, μετά την αποφοίτησή τους, να αιτηθούν να παρακολουθήσουν μέχρι 2 μαθήματα το χρόνο από τα προσφερόμενα υποχρεωτικά μαθήματα Κατεύθυνσης και τα μαθήματα Επιλογής του Προγράμματος.

Copyright © 2016 Alumni-Aef
Powered by WEST SA