Διδακτικό Προσωπικό

Κατωτέρω αναφέρονται τα μέλη  .Ε.Π. του Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης που έχουν διδάξει πρόσφατα στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα,
καθώς και τα μαθήματα που έχουν διδάξει

Βέττας Νικόλαος (Ph.D. University of Pennsylvania, 1994)
Μικρο-οικονομική Θεωρία, Θεωρία Παιγνίων, Βιομηχανική Οργάνωση, Πολιτική Ανταγωνισμού και Ρύθμισης, Οικονομική της Πληροφόρησης

Γάτσιος Κωνσταντίνος (Ph.D. University of Cambridge, 1988)
Μικρο-οικονομική Θεωρία, Θεωρία Βιομηχανικής Οργάνωσης, Θεωρία Διεθνούς Εμπορίου, Θεωρία Παιγνίων

Κατσουλάκος Ιωάννης (Ph.D. London School of Economics, 1984)
Θεωρία Βιομηχανικής Οργάνωσης, Μικρο-οικονομική Θεωρία & Πολιτική, Πολιτική Ανταγωνισμού και Ρύθμισης, Οικονομικά Τεχνολογικής Αλλαγής

Κόρδας Γρηγόριος (Ph.D. University of Illinois at Urbana-Champaign, 2000)
Θεωρία και Μέτρηση της Επιχειρηματικότητας

Ζαχαριάς Ελευθέριος (Ph.D. University of Illinois at Urbana-Champaign, 1999)
Μικροοικονομική

Καραβέλη Ελένη [Ph.D. University of London (Wye College), 1985] Οικονομική Γεωγραφία

Μιαούλη Αναστασία (Ph.D. University of London, 1990)
Οικονομική της Εργασίας

Μπαλτάς Νικόλαος (Ph.D. University of Birmingham, 1974)
Σεμινάριο Ελληνικής Οικονομίας

Τσιώνας Ευθύμιος (Ph.D. University of Minnesota, 1994)
Χρηματαγορές, Ανάλυση Χαρτοφυλακίου

Φιλιππόπουλος Αποστόλης (Ph.D.Birkbeck College, University of London, 1989)
Μακρο-οικονομική Θεωρία, Διεθνής Νομισματική

Παγκράτης Σπυρίδων (Ph.D. London School of Economics, 2005)
Χρηματοοικονομική

 Σακελλάρης Πλούταρχος (Ph.D., Yale University, 1992)
Μακροοικονομική

Επισκέπτες ΚαθηγητέςΕξωτερικοί Συνεργάτες
Πέραν των ανωτέρω Καθηγητών, με το Πρόγραμμα συνεργάζονται επίσης επί τακτικής βάσεως οι:

Γεώργιος Αρ. Βάμβουκας
Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων (Μακρο-οικονομική)

Γιαννίκος Ιωάννης
Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων, Πανεπιστήμιο Πατρών (Μαθηματικός Προγραμματισμός)

Καπόπουλος Παναγιώτης
Διευθυντής Διεύθυνσης Παρακολούθησης και Διαχείρισης Κινδύνων, Emporiki Bank (Κεφαλαιαγορές και Τραπεζική)

Κοέν Σάντρα
Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής, Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (Λογιστική)

Λελεδάκης Γεώργιος
Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής, Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (Επενδύσεις Χαρτοφυλακίου)

Παπαδάκη Αφροδίτη
Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής, Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (Λογιστική)

Παπακωνσταντίνου Γεώργιος Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας,
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (Μικρο-οικονομική & Μακρο-οικονομική Ανάλυση)

Πατσουράτης Βασίλειος
Τμήμα Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας, Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (Οικονομικά)

Σιουγλέ Γεωργία
Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής, Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (Λογιστική)

Σταϊκούρας Χρήστος
Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής, Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (Τραπεζική και Χρηματοοικονομική)

Συρράκος Ελευθέριος
Διευθυντής Τμήματος Παραγώγων, Alpha Finance ΑΧΕΠΕΥ (Παράγωγα Χρηματιστηριακά Προϊόντα)

Χαλικιάς Ιωάννης
Τμήμα Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας (Εφαρμοσμένη Οικονομετρία)

Κόκκορης Ιωάννης
University of Reading, UK (Law and Economics)

Τοπάλογλου Νικόλαος
Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών  (Χρηματοοικονομική)

 Σκιαδόπουλος Γεώργιος
Τμήμα Χρηματοοικονομικής & Τραπεζικής Διοικητικής, Πανεπιστήμιο Πειραιώς (Χρηματοοικονομική Διοίκηση)

Σπανός Ιώαννης
Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας (Οργανωσιακή Αλλαγή και Καινοτομία, και Στρατηγική και Ανταγωνιστικότητα)

Ιωάννου Χρήστος
Οικονομολόγος (Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού)

Copyright © 2016 Alumni-Aef
Powered by WEST SA